ஆட்கள் தேவை - திருச்சியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்திற்கு ( 14 sep 2020 )

 

Image may contain: text that says "ஆட்கள் திருச்சியில் உள்ள பிரபல தனியார் நிறுவனத்திற்கு ஆட்கள் தேவை தகுதி: 10, 12, & பட்டபடிப்பு வரை வயது: 18 முதல் 26 வரை (ஆண்கள் பெண்கள்) வருமானம் :15, தொடர்புக்கு: 73393 58904"

Post a Comment

Previous Post Next Post