திருச்சியில் மருத்துவ திருவிழா

 திருச்சியில் மருத்துவ திருவிழா மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது.திருச்சி மாநகரிலுள்ள 100 க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடத்தும் மாபெரும் மருத்துவ திருவிழா குறித்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு இன்று திருச்சி பிரஸ் கிளப்பில் நடைபெற்றது.

Full video: https://youtu.be/_SM0pb2jeas


இந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில்.,,


ராக்போர்ட் நரம்பியல் மையத்தின் இயக்குனர் மூளை நரம்பியல் நிபுணர் மருத்துவர். வேணி பேசும் பொழுது.


Full video: https://youtu.be/_SM0pb2jeas

Post a Comment

Previous Post Next Post